✓ Kur’an-ı Kerim dersleri

✓ Peygamber Efendimizin hayatı

✓ Peygamber Efendimizin güzel ahlakından öğütler

✓ İyi birey olma ve iyi vatandaş olma bilinci

✓ İngilizce okuma, yazma, konuşma dersleri

✓ İngilizce kelime ezberleme

✓ İngilizce dil bilgisi (Gramer) dersleri

✓ İngilizce telaffuz eğitimi

✓ İngilizce oyunlar

“Altın Bir Gelecek İçin Altın Çocuk Akademisi”

İngilizce ve Değerler Eğitimi

.
En Üst